Rola samorządowych instrumentów i samoorganizacji gospodarczej i społecznej w generowaniu przedsiębiorczości w Polsce i na Łotwie

Abstract

Niniejszy artykuł ma na celu ocenę skuteczności instrumentów wspierania przedsiębiorczości w Polsce i na Łotwie. Badaniem objęto jednostki najniższego szczebla podziału terytorialnego obu państw, dysponujące instrumentami wsparcia aktywności gospodarczej. Uzyskane wyniki sugerują, że niektóre instrumenty, jakimi dysponują władze samorządowe obu państw są skuteczne we wspieraniu inicjatyw gospodarczych. Dotyczy to w szczególności wspierania samoorganizacji gospodarczej i społecznej. Badania wykazały ponadto, że skuteczność poszczególnych instrumentów warunkowana jest charakterem stymulowanej aktywności gospodarczej: jej zastanym poziomem oraz profilem sektorowym. Poczynione ustalenia stanowią cenne źródło informacji dla władz lokalnych w zakresie konfiguracji i instrumentalizacji lokalnych polityk wsparcia przedsiębiorczości w obu, objętych badaniami, krajach. Wyniki badań umożliwiają bowiem prawidłowe łączenie wspieranej aktyw-ności gospodarczej z właściwymi instrumentami, a przy tym tworzą przestrzeń dla redukcji nieuzasadnionych (z gospodarczego punktu widzenia) działań i związanych z nimi wydatków budżetowych.

Divisions: College of Business and Social Sciences > Aston Business School > Economics, Finance & Entrepreneurship
Additional Information: © 2021 The Authors
Uncontrolled Keywords: local government,entrepreneurship,social capital
Publication ISSN: 0867-4973
Last Modified: 08 Dec 2023 12:00
Date Deposited: 10 Jan 2022 14:50
Full Text Link:
Related URLs: https://www.pro ... 2021,nr,11.html (Publisher URL)
PURE Output Type: Article
Published Date: 2021-11-01
Accepted Date: 2021-11-01
Authors: Mickiewicz, Tomasz (ORCID Profile 0000-0001-5261-5662)
Skica, Tomasz
Sauka, Arnis
Timofejevs, Aivars

Download

[img]

Version: Accepted Version

| Preview

Export / Share Citation


Statistics

Additional statistics for this record