Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση

Theoharakis, Vasilis, Tsoukas, H. and Mylonopoulos, Nikolaos A. (2002). Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση. Athens (GR): Kastaniotis.
Divisions: Aston Business School > Marketing & Strategy
Additional Information: In Greek
Uncontrolled Keywords: management
Published Date: 2002
Authors: Theoharakis, Vasilis
Tsoukas, H.
Mylonopoulos, Nikolaos A.

Download

Item under embargo.

Export / Share Citation


Statistics

Additional statistics for this record